Buller leder till olyckor och ökad stress

Att buller kan leda till försämrad hörsel, så kallad hörselnedsättning, är känt. Vi är alla olika känsliga för ljud och buller, men generellt kan sägas att ljud över 80 dB är skadliga. Exponeringstiden är i…

Hitta rätt byggföretag när du behöver ett

Att hitta rätt byggföretag är lite av en konst. I regel är det inte bara en detalj som ska fixas utan ditt behov är lite mer komplext än så. Då kan det vara bra att…

Hitta rätt byggföretag när du behöver ett

Att hitta rätt byggföretag är lite av en konst. I regel är det inte bara en detalj som ska fixas utan ditt behov är lite mer komplext än så. Då kan det vara bra att…