byggföretag

Stockholms bästa företag i byggsektorn

Stockholms bästa företag i byggsektorn

Det som kallas byggsektorn är allt som har med byggnationer att göra. Och det är ganska många olika yrkesroller. Man tänker nog oftast på träarbetare, så kallade snickare, och de andra typerna av roller som har med uppbyggnad att göra. Exempelvis murare och betongarbetare. 

Men det innefattar även de som gör olika typer av installationer. Som till exempel elektriker, rörmokare och ventilationsinstallatörer. Går man åt andra änden av byggnationen så blir det även de som arbetar med markarbeten och grundläggning. Ett måste ifall man ska kunna bygga något överhuvudtaget.

 

Regler för företagen

Inom byggsektorn har man en ganska diger lunta med regler som ska följas. Både för företagen och för själva utförandet på plats. Det beror på att det är en sektor som arbetar inom ett område där det är mycket viktigt att inget går fel. Varken under själva arbetsmomenten eller när byggnaden är klar. 

 

 

 

Men det är även en av de branscher där Skatteverket fått skärpa reglerna. Särskilt gällande registrerade anställda och inbetalningar av skatter. Något som ledde till ett personligt kort som heter ID06 och som man alltid ska ha på sig under arbetets utförande. Ett bevis för att man är anmäld till Skatteverket som anställd.

 

Ordning och reda

Byggföretag i Stockholm ska följa alla regler gällande säkerhet i arbetet. Det är ett måste för att kunna bli långlivad i branschen. Om man slarvar med personliga skydd och erforderliga säkerhetsanordningar på arbetsplatsen är det inte alls godtagbart. Då kan man få en anmälan och bli nödgad att åtgärda detta.

Men att ha ordning på sin arbetsplats är inte bara viktigt gällande säkerheten. Det är även en förutsättning för att arbetet ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Som grund har man alltid en ritning som beskriver hur all byggnation ska utföras i grunden. Men sedan är det också viktigt att alla ytskikt monteras på ett önskvärt sätt.