elbesiktning

Elbesiktning för ökad trygghet

Elbesiktning för ökad trygghet

När man köper bostad är det väldigt viktigt att kontrollera så allting är som det ska i bostaden. Det är viktigt att kontrollera att det inte finns några vattenskador, eller större skador i exempelvis husgrunden. En annan väldigt viktig sak att kontrollera är husets el. Tur då att det går att genomföra en elbesiktning!

 

Felaktiga elinstallationer – en dyr affär

Alla hus som säljs måste genomgå en besiktning, men en utförlig besiktning av elen ingår sällan i en ordinarie besiktning av hela huset. Det är därför det finns särskilda elbesiktningar där elen kontrolleras ordentligt på alla sätt och vis. 

Tyvärr förekommer det en hel del fuskbygge inom elbranschen och det är därför en elbesiktning är otroligt viktig. Om du ska köpa en bostad är det smart att begära handlingar om vem som utfört alla elinstallationer i huset från säljaren. Det gäller inte bara den första elinstallationen, utan också installation av till exempel golvvärme och annan installation som kan ha skett på senare dar. Om du inte begär ut några handlingar och köper huset i godan tro, är det du som ny ägare som ansvarar för att elen är säker. Om det visar sig att den inte är det kan det bli en dyr affär. Det kan också leda till livsfara, inte minst i form av brandrisk. 

 

 

Hur går en elbesiktning till?

Vid en elbesiktning kontrolleras att alla elinstallationer i bostaden är utförda korrekt och fackmannamässigt. Det kontrolleras också om elinstallationerna är korrekt underhållna. För att besiktningen ska gå rätt till och ge korrekt information om husets el är det viktigt att den som utför besiktningen är kunnig och erfaren. Ett sätt att säkerställa att man anlitar en utbildad och kunnig elbesiktare är att anlita någon som är auktoriserad. Det finns auktoriserade besiktare runt om i landet, oavsett om man vill utföra elbesiktning i Stockholm eller Malmö.