Akustikmätningar

Buller leder till olyckor och ökad stress

Buller leder till olyckor och ökad stress

Att buller kan leda till försämrad hörsel, så kallad hörselnedsättning, är känt. Vi är alla olika känsliga för ljud och buller, men generellt kan sägas att ljud över 80 dB är skadliga. Exponeringstiden är i sammanhanget viktig och ju starkare buller, desto kortare tid behövs för att det skall vara skadligt. Det är de fina håren i innerörat som genom långvarig exponering eller kraftiga ljudtoppar – knallar, slag med mera – skadas. Håren kan återhämta sig, men kan också skadas permanent. Genom att göra akustikmätningar på arbetsplatser och i miljöer där människor vistas, kan ge fingervisning om ljudmiljön behöver förändras.

 

 

Sänkt koncentration leder till fler misstag

 

Vad man sällan tänker på är att ljud påverkar oss negativt på andra sätt. Bullriga miljöer ökar risken för olyckor. Helt enkelt för att det blir svårare att kommunicera. Instruktioner missförstås och man kan missa varningssignaler och andra ljud, exempelvis ett backande fordon. Att buller dessutom kan störa koncentrationsförmågan gör att vi blir trötta fortare, vilket sänker prestationsförmågan. Och då kan olyckan vara framme på grund av slarv eller ouppmärksamhet. Även stressnivån kan öka på grund av ljud. Det behöver inte vara skadligt buller utan kan handla om ringande telefoner, musik, ventilationsljud eller bakgrundsljud från trafik.

 

Arbetsgivarens ansvar att skapa god ljudmiljö för minskad stress

 

Det finns många goda anledningar till att kontrollera ljudmiljöer. Ett företag som utför akustikmätningar i Skåne har lång erfarenhet av att kartlägga ljud i olika miljöer. Det är Jupiter, ett konsultföretag som bland annat gör arbetsmiljömätningar. Och just arbetsmiljöfrågor är något som varje arbetsgivare enligt lag är tvungna att arbeta systematiskt med. Genom att utföra akustikmätningar på en arbetsplats och vidta nödvändiga åtgärder kan man förebygga såväl hörselnedsättningar som olyckor. Dessutom med kunskap om akustik och hur ljud påverkar oss, skapa bra arbetsmiljöer där människor trivs och håller koncentrationen på topp.